Metadata för Regionfullmäktige 2012-10-22--23 Dagordning

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Regionfullmäktige 2012-10-22--23 Dagordning
Filnamn, utgivet/publicerat: RF f-lista 22-23 okt.pdf
Filnamn, original: RF f-lista 22-23 okt.pdf
Gruppering av handlingstyper: Mötesdokument
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 0.5
Sparat av: Carina Johansson (carjo) Västra Götalandsregionen
Sparat av ID: carjo
Sparat datum: 2014-12-22 10:48:52
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/a16b9945-8f6f-4ad5-b606-2b6e345c5ff2
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/regionfullmktige/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/a16b9945-8f6f-4ad5-b606-2b6e345c5ff2
Skapat av och för
Ansvariga
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2012-10-11 12:42:27
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publicerat för Projekt/Uppdrag/Grupp: VGR
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Carina Johansson (carjo) Västra Götalandsregionen
Publicerat av ID: carjo
Publiceringsdatum: 2014-12-22 10:48:51
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/a16b9945-8f6f-4ad5-b606-2b6e345c5ff2?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/a16b9945-8f6f-4ad5-b606-2b6e345c5ff2?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Dokumentserie: Regionfullmäktiges sammanträde
Referensnummer i dokumentserie: gammal
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 84aa0b753d27ec8d6a03fa2564224f32
Kontrollsumma dokument, original: 8cfeb2caf796859d71684ff887d429b2
Källsystem: Alfresco