Metadata för MA VVG 180125

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): MA VVG 180125
Filnamn, utgivet/publicerat: MA VVG 180125.pdf
Filnamn, original: MA VVG 180125.pdf
Gruppering av handlingstyper: Mötesdokument
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 0.1
Sparat av: Jörgen Andersson (joran7) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Koncernstab Kommunikation och Externa relationer/Kommunikation koncernkontoret
Sparat av ID: joran7
Sparat datum: 2018-02-21 17:25:05
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/4dcc0822-d6cf-42e7-acaf-6fa723028279
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/dokument-vgr/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/4dcc0822-d6cf-42e7-acaf-6fa723028279
Skapat av och för
Skapat av (Fritext): VVG
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2018-02-21 17:25:05
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Jörgen Andersson (joran7) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Koncernstab Kommunikation och Externa relationer/Kommunikation koncernkontoret
Publicerat av ID: joran7
Publiceringsdatum: 2018-02-21 17:25:05
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/4dcc0822-d6cf-42e7-acaf-6fa723028279?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/4dcc0822-d6cf-42e7-acaf-6fa723028279?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 88b8a40bd272ce33481ca331469aa921
Kontrollsumma dokument, original: fe58bd0d5013c60445f9f4b29838a654
Källsystem: Alfresco