Metadata för IT policy

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): IT policy
Filnamn, utgivet/publicerat: IT policy.pdf
Filnamn, original: IT policy.pdf
Beskrivning: Policyn beskriver de grundläggande värderingar, principer och förhållningssätt som ska gälla för all IS/IT i Västra Götalandsregionen
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Policy politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 19
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 4
Sparat av: Emma Mattsson
Sparat av ID: emmma4
Sparat datum: 2017-03-06 16:50:00
Dokumentid källa: 28369
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=28369
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): VGR IT/Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000006226, SE2321000131-E000000001783
Ansvariga
Funktionsansvar: IT-direktör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2016-04-11 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2021-04-11 23:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2016-08-28 23:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2016-04-11 23:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: emmma4
Publiceringsdatum: 2017-03-06 16:50:20
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28369?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28369?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: it
Diarienummer: RS 135-2016
Nyckelord
Författarens nyckelord: informationssystem, informationsteknologi, IT, policy
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 7be49fd429525e3235182e5b042f5716
Kontrollsumma dokument, original: 7ed22bb9b709046d1e1a1578f14893d3
Källsystem: Barium