2018-06-11 Bilaga. Aktuellt i Mitt i livet_Samverkan_i_Göteborgsområdet