HSNS 2017-04-27 Handlingar del 2, delårsrapport mars 2017