2019-02-06 Minnesanteckningar Temagrupp Mitt i livet