Metadata för Samling för social hållbarhet

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Samling för social hållbarhet
Filnamn, utgivet/publicerat: Samling för social hållbarhet.pdf
Filnamn, original: Samling för social hållbarhet.pdf
Beskrivning: Syftet med arbetet i Samling för social hållbarhet är<br>att skapa förutsättningar för jämlik hälsa och resultatet,<br>som fi nns beskrivet i detta dokument, ska ses<br>som ett verktyg för att underlätta samverkan.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Plan politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 24
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 2
Sparat av: Emma Mattsson
Sparat av ID: emmma4
Sparat datum: 2017-03-01 21:55:00
Dokumentid källa: 28339
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=28339
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Regionstyrelsen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernstab Regional Utveckling/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111, SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000003358
Ansvariga
Funktionsansvar: Regionutvecklingsdirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2013-09-14 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2018-09-14 23:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2016-08-25 23:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: emmma4
Publiceringsdatum: 2017-03-01 21:55:18
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28339?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28339?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: folkhälsa
Nyckelord
Författarens nyckelord: social hållbarhet, jämlikhet, hälsa
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 7fd12db45fa51400ea558da85bc5a708
Kontrollsumma dokument, original: ebd679acb9faabd7b4b9800841254ed5
Källsystem: Barium