Metadata för Rutin för uppföljning av offentligt finansierade privata vårdgivare i Västra Götalandsregionen - fastställd

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Rutin för uppföljning av offentligt finansierade privata vårdgivare i Västra Götalandsregionen - fastställd
Filnamn, utgivet/publicerat: Rutin för uppföljning av offentligt finansierade privata vårdgivare i Västra Götalandsregionen - fastställd.pdf
Filnamn, original: Rutin för uppföljning av offentligt finansierade privata vårdgivare i Västra Götalandsregionen - fastställd.pdf
Gruppering av handlingstyper: Mötesdokument
Handlingstyp (autokomplettering): Möten:- minnesanteckningar övriga
Version: 0.1
Sparat av: Tomas Bremholm (tombr2) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Koncernstab Hälso- och sjukvård/Kvalitetsstyrning Uppdrag o Avtal
Sparat av ID: tombr2
Sparat datum: 2017-06-20 13:31:26
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/3f74503c-e4d2-4559-b309-3e970249e40f
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/dokument-vgr/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/3f74503c-e4d2-4559-b309-3e970249e40f
Skapat av och för
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2017-06-20 13:31:26
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Tomas Bremholm (tombr2) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Koncernstab Hälso- och sjukvård/Kvalitetsstyrning Uppdrag o Avtal
Publicerat av ID: tombr2
Publiceringsdatum: 2017-06-20 13:31:26
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/3f74503c-e4d2-4559-b309-3e970249e40f?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/3f74503c-e4d2-4559-b309-3e970249e40f?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Processnamn: Branschråd
Ärendetyp: Anteckningar
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: a1c5e40485095226e88db69f6bc79588
Kontrollsumma dokument, original: e5c4c8df2ca83965295c3a249f29d541
Källsystem: Alfresco