Metadata för Riktlinjer för personsäkerhet

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Riktlinjer för personsäkerhet
Filnamn, utgivet/publicerat: Riktlinjer för personsäkerhet .pdf
Filnamn, original: Riktlinjer för personsäkerhet .pdf
Beskrivning: Riktlinjer för personsäkerhet i Västra Götalandsregionen
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Riktlinje politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 25
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 1
Sparat av: Emma Mattsson
Sparat av ID: emmma4
Sparat datum: 2017-03-02 14:25:00
Dokumentid källa: 31093
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=31093
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Säkerhet och beredskap/Koncernstab utförarstyrning o samordning/Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernstab utförarstyrning o samordning/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000004340, SE2321000131-E000000011366
Ansvariga
Funktionsansvar: Direktör utförarstyrning och samordning
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2016-03-08 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2021-02-28 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-03-02 14:24:41
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionstyrelsen
Godkänt datum: 2016-03-08 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: emmma4
Publiceringsdatum: 2017-03-02 14:25:01
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31093?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31093?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: krisberedskap och säkerhet
Diarienummer: RS 1045-2016
Nyckelord
Författarens nyckelord: riktlinje, säkerhet, personsäkerhet
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: f06ee43ec735222621bb5de45e8e8c92
Kontrollsumma dokument, original: 87624e881801a5069cdf7f933dfae480
Källsystem: Barium