2018-09-19 Minnesanteckningar NOSAM Örgryte-Härlanda