Metadata för Miljöpolicy för Västra Götalandsregionen

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Miljöpolicy för Västra Götalandsregionen
Filnamn, utgivet/publicerat: Miljöpolicy för Västra Götalandsregionen.pdf
Filnamn, original: Miljöpolicy för Västra Götalandsregionen.docx
Beskrivning: Policy för Västra Götalandsregionens interna miljöarbete
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Policy politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 19
Handlingstyp (autokomplettering): Policy för miljöledningssystem [Allmän administration/Lednings- och förvaltningsövergripande uppgifter]
Version: 2
Sparat av: Emma Mattsson
Sparat av ID: emmma4
Sparat datum: 2017-03-02 08:51:00
Dokumentid källa: 28325
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=28325
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Miljö/Koncernstab Regional Utveckling/Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernstab Regional Utveckling/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000003357, SE2321000131-E000000003358
Ansvariga
Funktionsansvar: regionutvecklingsdirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2013-02-01 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2020-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2016-08-24 23:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2016-10-10 23:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: emmma4
Publiceringsdatum: 2017-03-02 08:51:26
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28325?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28325?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: miljö
Diarienummer: RS 2016-05464
Nyckelord
Författarens nyckelord: miljö, policy, hållbar utveckling
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: docx
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 8cd205ff2dd479cf717bec535031cc77
Kontrollsumma dokument, original: 9319b6c5b76c66d540edcf2a5852c8e5
Källsystem: Barium