Metadata för Kriskommunikationsplan för Västra Götalandsregionen 2017-2018

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Kriskommunikationsplan för Västra Götalandsregionen 2017-2018
Filnamn, utgivet/publicerat: Kriskommunikationsplan för Västra Götalandsregionen 2017-2018.pdf
Filnamn, original: Kriskommunikationsplan för Västra Götalandsregionen 2017-2018.pdf
Beskrivning: Planen omfattar utgångspunkter, principer, ansvar och arbetssätt för kommunikation vid en kris eller störning och ska vara ett stöd i både beredskaps- och krisarbetet.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Plan politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 24
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 1
Sparat av: Emma Mattsson
Sparat av ID: emmma4
Sparat datum: 2017-03-15 15:11:00
Dokumentid källa: 31282
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=31282
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernstab Kommunikation och Externa relationer/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000001794
Ansvariga
Funktionsansvar: Kommunikationsdirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2017-03-15 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2018-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-03-15 15:11:08
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionstyrelsen
Godkänt datum: 2017-02-07 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: emmma4
Publiceringsdatum: 2017-03-15 15:11:12
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31282?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31282?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: kommunikation, krisberedskap och säkerhet
Diarienummer: RS 2016–03054
Nyckelord
Författarens nyckelord: Kommunikation, kris, säkerhet, plan
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: d32191994f9f0f11527c8c1b99970c92
Kontrollsumma dokument, original: 19e45ebf31428883909bd2645cf7258b
Källsystem: Barium