Regionutvecklingsnämnden Årsredovisning 2018 Bilaga 4