Metadata för Kommunikationspolicy

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Kommunikationspolicy
Filnamn, utgivet/publicerat: Kommunikationspolicy.pdf
Filnamn, original: Kommunikationspolicy.pdf
Beskrivning: Policy för Västra Götalandsregionens kommunikation
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Policy politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 19
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 2
Sparat av: Emma Mattsson
Sparat av ID: emmma4
Sparat datum: 2017-03-06 16:44:00
Dokumentid källa: 28262
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=28262
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernstab Kommunikation och Externa relationer/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000001794
Ansvariga
Funktionsansvar: Kommunikationsdirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2004-01-01 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2016-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2016-08-22 23:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 1998-12-01 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: emmma4
Publiceringsdatum: 2017-03-06 16:44:12
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28262?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28262?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: kommunikation
Nyckelord
Författarens nyckelord: kommunikation
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 8a0168e4d203ede316ad95e379353e56
Kontrollsumma dokument, original: e9680eaf80ce207705c31b9f053c769d
Källsystem: Barium