2018-06-19 Nyhetsbrev patientinformation om opioidbehandling vid akut smärta