Metadata för Reseräkning utan övernattning feb 2018 NY

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Reseräkning utan övernattning feb 2018 NY
Filnamn, utgivet/publicerat: Reseräkning utan övernattning feb 2018 NY.pdf
Filnamn, original: Reseräkning utan övernattning feb 2018 NY.pdf
Gruppering av handlingstyper: Information
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 0.1
Sparat av: Barbro Thyni (barty1) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Styrelse o nämndsekretariat
Sparat av ID: barty1
Sparat datum: 2018-02-22 09:01:11
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/90459df7-1ca0-488d-8b8b-34253c548fb6
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/dokument-vgr/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/90459df7-1ca0-488d-8b8b-34253c548fb6
Skapat av och för
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2018-02-22 09:01:11
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Barbro Thyni (barty1) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Styrelse o nämndsekretariat
Publicerat av ID: barty1
Publiceringsdatum: 2018-02-22 09:01:11
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/90459df7-1ca0-488d-8b8b-34253c548fb6?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/90459df7-1ca0-488d-8b8b-34253c548fb6?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Dokumentserie: koncernkontoret politikerblanketter
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: e8312d579093965a6f74b20b4b89eaf4
Kontrollsumma dokument, original: 0433d620d0adcb44f2e19018f1a758e9
Källsystem: Alfresco