Styrelsen för NU-sjukvården 2017-09-29 Handlingar 2