Styrelsen för NU-sjukvården 2015-11-27 Handlingar 2