Metadata för MA VVG 180419

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): MA VVG 180419
Filnamn, utgivet/publicerat: MA VVG 180419.pdf
Gruppering av handlingstyper: Mötesdokument
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 0.2
Sparat av: Gunilla Fasth (gunfa14) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Koncernstab Hälso- och sjukvård/Avdelning kunskapsstöd/Kunskapsstöd för somatik
Sparat av ID: gunfa14
Sparat datum: 2018-06-14 08:39:57
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/da6de589-6ef3-40d2-a971-122b678662ac
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/dokument-vgr/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/da6de589-6ef3-40d2-a971-122b678662ac
Skapat av och för
Skapat av (Fritext): VVG
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2018-06-14 08:38:00
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Gunilla Fasth (gunfa14) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Koncernstab Hälso- och sjukvård/Avdelning kunskapsstöd/Kunskapsstöd för somatik
Publicerat av ID: gunfa14
Publiceringsdatum: 2018-06-14 08:39:57
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/da6de589-6ef3-40d2-a971-122b678662ac?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/da6de589-6ef3-40d2-a971-122b678662ac?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 1d6b04ab45aa77880bae0a68791fa8c9
Källsystem: Alfresco