Styrelsen för Alingsås lasarett 2017-04-25 Kompl handl - Delårsrapport mars 2017 för Alingsås lasarett