2017-12-07 Minnesanteckninga NOSAM Barn och Unga Västra Göteborg