Metadata för Finanspolicy för Västra Götalandsregionen

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Finanspolicy för Västra Götalandsregionen
Filnamn, utgivet/publicerat: Finanspolicy för Västra Götalandsregionen.pdf
Filnamn, original: Finanspolicy för Västra Götalandsregionen.pdf
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Policy politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 19
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 1
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2017-06-15 14:03:00
Dokumentid källa: 33065
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=33065
Skapat av och för
Skapat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: katur1
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, KS Verksamhetsuppföljning Ekonomi o Inköp/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000001787
Ansvariga
Funktionsansvar: Ekonomidirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2017-04-03 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2022-04-03 23:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-06-15 14:03:18
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2017-04-03 23:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2017-06-15 14:03:22
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/33065?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/33065?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: ekonomi och inköp
Nyckelord
Författarens nyckelord: ekonomi, finans
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 6f4f7bfdefac9f0aa735425c9bbc4935
Kontrollsumma dokument, original: 333806bc00d40add6351013b7d7991a2
Källsystem: Barium