Metadata för Försäkringsskydd för förtroendevalda 2018

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Försäkringsskydd för förtroendevalda 2018
Filnamn, utgivet/publicerat: Försäkringsskydd för förtroendevalda 2018.pdf
Filnamn, original: Försäkringsskydd för förtroendevalda 2018.docx
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer
Version: 0.1
Sparat av: Barbro Thyni (barty1) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Styrelse o nämndsekretariat
Sparat av ID: barty1
Sparat datum: 2018-06-28 10:57:31
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/935f522e-c7e5-46ba-bfbd-d722bc6b5f70
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/dokument-vgr/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/935f522e-c7e5-46ba-bfbd-d722bc6b5f70
Skapat av och för
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2018-06-28 10:57:31
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Barbro Thyni (barty1) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Styrelse o nämndsekretariat
Publicerat av ID: barty1
Publiceringsdatum: 2018-06-28 10:57:31
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/935f522e-c7e5-46ba-bfbd-d722bc6b5f70?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/935f522e-c7e5-46ba-bfbd-d722bc6b5f70?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Dokumentserie: polwebb regler och rutiner
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: docx
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 6d1b9745f7d069bce0e7cff2e5b02070
Kontrollsumma dokument, original: 69ab08dacdd43bb71d22248c648e5002
Källsystem: Alfresco