Metadata för Kulturstrategi för Västra Götaland

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Kulturstrategi för Västra Götaland
Filnamn, utgivet/publicerat: Kulturstrategi för Västra Götaland.pdf
Filnamn, original: Kulturstrategi för Västra Götaland.pdf
Alternativ titel: En mötesplats i världsen - Kulturstrategi för VG
Beskrivning: Strategi för vägledning av Västra Götalands kulturpolitik
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Måldokument politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 18
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer [Övergripande principer, riktlinjer och direktiv för hälso- och sjukvårds- samt tandvårdsverksamheten/Individinriktad patientverksamhet]
Version: 2
Sparat av: Emma Mattsson
Sparat av ID: emmma4
Sparat datum: 2018-04-17 12:12:11
Dokumentid källa: 29036
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=29036
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Kultur/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000003359
Ansvariga
Funktionsansvar: Chef för kocernavdelning kultur
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2012-01-01 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2020-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2016-10-13 23:00:00
Tillgänglighetsdatum tom: 2017-11-01 00:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2012-01-14 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: emmma4
Publiceringsdatum: 2017-03-01 14:37:36
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/29036?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/29036?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: måldokument, kultur
Nyckelord
Författarens nyckelord: Kultur, kulturpolitik, kulturutveckling
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 0e4af835fa6d95df5e107bf3fcd865a5
Kontrollsumma dokument, original: 5bb5acc37fe01c541137e80734648494
Källsystem: Barium