2018-12-07 Kort information från Samordningsgruppen i SAMLA_