Behandling av svår tandvårdsrädsla, fobi hos vuxna