2017.11.30 Bilaga. Presentation av FTV LGS Gbg Tema Mitt i Livet