2016-12-22 Nyhetsbrev brist på Macrodex och Rheomacrodex