Metadata för Riktlinje för medlemskap i föreningar och organisationer

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Riktlinje för medlemskap i föreningar och organisationer
Filnamn, utgivet/publicerat: Riktlinje för medlemskap i föreningar och organisationer.pdf
Filnamn, original: Riktlinje för medlemskap i föreningar och organisationer.pdf
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Riktlinje
Dokumentstruktur VGR ID: 3
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 4
Sparat av: Emma Mattsson
Sparat av ID: emmma4
Sparat datum: 2017-03-15 11:54:00
Dokumentid källa: 28342
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=28342
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000011365
Ansvariga
Funktionsansvar: Regiondirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2011-09-19 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2016-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2016-08-25 23:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2011-09-19 23:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen, Regionstyrelsen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001, SE2321000131-E000000000111, SE2321000131-E000000001783
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: emmma4
Publiceringsdatum: 2017-03-15 11:54:14
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28342?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28342?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: föreningar - bidrag och medlemskap
Diarienummer: RS 441-2011
Nyckelord
Författarens nyckelord: medlemskap, föreningar, organisationer
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 4591970e48e3a51087d766d5efd7527e
Kontrollsumma dokument, original: decf43372926ccde4ce49d21b9aab320
Källsystem: Barium