Riktlinje för medlemskap i föreningar och organisationer