2019-02-08 Minnesanteckning styrgrupp Socialmedicinsk mottagning och MiniMaria