Metadata för Riktlinjer för intern kontroll

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Riktlinjer för intern kontroll
Filnamn, utgivet/publicerat: Riktlinjer för intern kontroll.pdf
Filnamn, original: Riktlinjer för intern kontroll.pdf
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Styrande dokument
Dokumentstruktur VGR ID: 2
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer [Övergripande principer, riktlinjer och direktiv för hälso- och sjukvårds- samt tandvårdsverksamheten/Individinriktad patientverksamhet]
Version: 2
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2017-10-23 10:01:00
Dokumentid källa: 34191
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=34191
Skapat av och för
Skapat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Externa relationer/Koncernstab Kommunikation och Externa relationer/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: katur1
Skapat av enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen, Regionstyrelsen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001, SE2321000131-E000000000111, SE2321000131-E000000001783
Ansvariga
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2014-03-25 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2019-03-25 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-10-19 23:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionstyrelsen
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Externa relationer/Koncernstab Kommunikation och Externa relationer/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2017-10-23 10:01:10
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/34191?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/34191?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: intern kontroll
Nyckelord
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 1e6702d768dfce6e868d2af3bb1d78a1
Kontrollsumma dokument, original: f2d8f4da3ddc0395865700aa00ff817e
Källsystem: Barium