Metadata för Regional plan för transportinfrastruktur i Västra Götaland

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Regional plan för transportinfrastruktur i Västra Götaland
Filnamn, utgivet/publicerat: Regional plan för transportinfrastruktur i Västra Götaland.pdf
Beskrivning: Plan för utveckling av transportinfrastrukturen i Västra Götaland
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Plan politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 24
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 3
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2017-05-19 13:32:00
Dokumentid källa: 28381
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=28381
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernstab Regional Utveckling/Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Kollektivtrafik och infrastruktur/Koncernstab Regional Utveckling/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000003358, SE2321000131-E000000008960
Ansvariga
Funktionsansvar: regionutvecklingsdirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2014-01-01 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2018-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2016-08-28 23:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2014-02-11 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2017-05-19 13:32:49
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28381?a=false&guest=true
Sammanhang
Ärendetyp: kollektivtrafik och infrastruktur
Nyckelord
Författarens nyckelord: transport, infrastruktur, väg, järnväg
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: .pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 0bed14c342d3d5f66b72c11c09dd3e8f
Källsystem: Barium