Metadata för Policy för attest och utanordning

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Policy för attest och utanordning
Filnamn, utgivet/publicerat: Policy för attest och utanordning.pdf
Filnamn, original: Policy för attest och utanordning.pdf
Beskrivning: Policyn syftar till att upprätthålla en hög säkerhetsnivå och god ekonomisk hushållning avseende hantering av Västra Götalandsregionens resurser.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Styrande dokument
Dokumentstruktur VGR ID: 2
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 1
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2017-12-22 11:19:00
Dokumentid källa: 34956
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=34956
Skapat av och för
Skapat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Externa relationer/Koncernstab Kommunikation och Externa relationer/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: katur1
Skapat av enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen, Regionstyrelsen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001, SE2321000131-E000000000111, SE2321000131-E000000001783
Ansvariga
Funktionsansvar: Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2018-01-01 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2022-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-12-22 11:19:06
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Externa relationer/Koncernstab Kommunikation och Externa relationer/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2017-12-22 11:19:09
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/34956?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/34956?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: ekonomi och inköp
Nyckelord
Författarens nyckelord: ekonomi, inköp, attest, utanordning, intern kontroll
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: cc2a0bfe9e6b74a81682da270b6f0781
Kontrollsumma dokument, original: cbbcb3d2273378bc5d4b356c75e6e45e
Källsystem: Barium