Metadata för Policy för Västra Götalandsregionens hantering av internhyra

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Policy för Västra Götalandsregionens hantering av internhyra
Filnamn, utgivet/publicerat: Policy för Västra Götalandsregionens hantering av internhyra.pdf
Alternativ titel: Policy för internhyra
Beskrivning: Syftet med policyn är att utgöra en övergripande styrning för hur VGR ska hantera internhyra. Målet är att styrningen leder till hushållning med lokalresurser. Förutom denna policy har detaljerade riktlinjer tagits fram och beslutas av regionstyrelsen.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Styrande dokument
Dokumentstruktur VGR ID: 2
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 1
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2018-05-29 10:49:00
Dokumentid källa: 37656
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=37656
Skapat av och för
Skapat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: katur1
Skapat av enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen, Regionstyrelsen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001, SE2321000131-E000000000111, SE2321000131-E000000001783
Ansvariga
Funktionsansvar: Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2018-04-09 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2023-04-08 23:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2018-05-29 10:49:06
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2018-04-09 23:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2018-05-29 10:49:09
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/37656?a=false&guest=true
Sammanhang
Ärendetyp: ekonomi och inköp
Diarienummer: RS 2017-05098
Nyckelord
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: .pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 6cacc9909a0064e2b6a1e23e4dcee251
Källsystem: Barium