Metadata för Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering
Filnamn, utgivet/publicerat: Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering.pdf
Filnamn, original: Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering.docx
Alternativ titel: Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Västra Götalandsregionen
Beskrivning: Dokumentet innehåller bestämmelser för hur arkivlagen (1990:782) ska tillämpas i Västra Götalandsregionen. Det ska skapa förutsättningar för myndigheterna att uppfylla lagstiftarnas intentioner med arkiv- och offentlighetslagstiftningen när det gäller hanteringen av information, allmänna handlingar och arkiv.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Styrande dokument
Dokumentstruktur VGR ID: 2
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 1
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2018-01-12 09:28:00
Dokumentid källa: 35106
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=35106
Skapat av och för
Skapat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Externa relationer/Koncernstab Kommunikation och Externa relationer/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: katur1
Skapat av enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen, Regionstyrelsen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001, SE2321000131-E000000000111, SE2321000131-E000000001783
Ansvariga
Funktionsansvar: Koncernavdelning ärendesamordning och kansli
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2018-01-01 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2022-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2018-01-12 09:28:06
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2017-11-21 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Externa relationer/Koncernstab Kommunikation och Externa relationer/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2018-01-12 09:28:10
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/35106?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/35106?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: arkivering
Nyckelord
Författarens nyckelord: arkivering, arkiv, arkivvård, informationshantering, arkivansvar, arkivmyndighet, gallring
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: docx
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 7d1d4fb1769066a376cda46d78a6774a
Kontrollsumma dokument, original: 645051d248a70ad61f3376343ddef30e
Källsystem: Barium