Metadata för Målbild Tåg 2035

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Målbild Tåg 2035
Filnamn, utgivet/publicerat: Målbild Tåg 2035.pdf
Filnamn, original: Målbild Tåg 2035.pdf
Beskrivning: Mål för utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland
Gruppering av handlingstyper: Handlingsplan
Dokumentstruktur VGR: Plan politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 24
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 2
Sparat av: Emma Mattsson
Sparat av ID: emmma4
Sparat datum: 2017-03-02 11:34:00
Dokumentid källa: 28379
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=28379
Skapat av och för
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernstab Regional Utveckling/Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Kollektivtrafik och infrastruktur/Koncernstab Regional Utveckling/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000003358, SE2321000131-E000000008960
Ansvariga
Funktionsansvar: regionutvecklingsdirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2013-06-10 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2018-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2016-08-28 23:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2013-01-22 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: emmma4
Publiceringsdatum: 2017-03-02 11:34:38
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28379?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28379?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: kollektivtrafik och infrastruktur
Diarienummer: RS 692-2013
Nyckelord
Författarens nyckelord: tåg, kollektivtrafik, utveckling
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 19069fa08b823db0922830533eecc11a
Kontrollsumma dokument, original: 86e055483dc3d293115e3f06e1e6311d
Källsystem: Barium