Styrelsen för Alingsås lasarett 2017-04-25 Kallelse och handlingar