Anmälningsskyldighet med tillhörande uppgiftsskyldighet