Metadata för Regionalt trafikförsörjningsprogram

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Regionalt trafikförsörjningsprogram
Filnamn, utgivet/publicerat: Regionalt trafikförsörjningsprogram.pdf
Filnamn, original: Regionalt trafikförsörjningsprogram.pdf
Beskrivning: Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument<br>för kollektivtrafikens utveckling.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Måldokument politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 18
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer [Övergripande principer, riktlinjer och direktiv för hälso- och sjukvårds- samt tandvårdsverksamheten/Individinriktad patientverksamhet]
Version: 3
Sparat av: Emma Mattsson
Sparat av ID: emmma4
Sparat datum: 2017-03-15 12:36:00
Dokumentid källa: 31069
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=31069
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernstab Regional Utveckling/Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Kollektivtrafik och infrastruktur/Koncernstab Regional Utveckling/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000003358, SE2321000131-E000000008960
Ansvariga
Funktionsansvar: Regionutvecklingsdirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2017-01-01 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2020-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-03-01 00:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2016-11-29 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: emmma4
Publiceringsdatum: 2017-03-15 12:36:03
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31069?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31069?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: måldokument, kollektivtrafik och infrastruktur
Nyckelord
Författarens nyckelord: kollektivtrafik, utveckling, infrastruktur
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: f799df9f29a964967daa2ab21920c31e
Kontrollsumma dokument, original: 494881673a8a0fb654193148dee4bdb2
Källsystem: Barium