2018-01-24 Minnesanteckningar NOSAM Örgryte-Härlanda