Metadata för Försäkringsskydd för förtroendevalda

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Försäkringsskydd för förtroendevalda
Filnamn, utgivet/publicerat: Försäkringsskydd för förtroendevalda.pdf
Filnamn, original: Försäkringsskydd för förtroendevalda.pdf
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer
Version: 0.1
Sparat av: Barbro Thyni (barty1) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Styrelse o nämndsekretariat
Sparat av ID: barty1
Sparat datum: 2018-06-25 13:09:31
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/c6c1fc87-89b6-499d-b80a-69b707936bd2
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/dokument-vgr/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/c6c1fc87-89b6-499d-b80a-69b707936bd2
Skapat av och för
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2017-03-28 10:04:50
Tillgänglighetsdatum tom: 2018-06-25 13:09:31
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Barbro Thyni (barty1) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Styrelse o nämndsekretariat
Publicerat av ID: barty1
Publiceringsdatum: 2017-03-28 10:04:50
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c6c1fc87-89b6-499d-b80a-69b707936bd2?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c6c1fc87-89b6-499d-b80a-69b707936bd2?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Dokumentserie: polwebb regler och rutiner
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 5e27ac6e0bf58f22e7440f0b03ae423c
Kontrollsumma dokument, original: 12402df0c1833351b9c2b0c5da0b4b9e
Källsystem: Alfresco