Samrådet för externa relationer 2015-09-15 mötesanteckningar