Metadata för Administrativa stödfunktioner Fakturering - Tjänstebeskrivning

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Administrativa stödfunktioner Fakturering - Tjänstebeskrivning
Filnamn, utgivet/publicerat: Administrativa stödfunktioner Fakturering - Tjänstebeskrivning.pdf
Filnamn, original: Administrativa stödfunktioner Fakturering - Tjänstebeskrivning.docx
Beskrivning: Ansvar: Områdeschef Ekonomi och Löneservice. Kontaktperson Tjänster och leveranser: Annette Malmqvist.
Gruppering av handlingstyper: Information
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 0.9
Sparat av: Katarina Rosvall (katro) VGR/Org/Regionservice/Regionservice ledningskansli/Kanslienhet
Sparat av ID: katro
Sparat datum: 2018-03-02 10:33:46
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/dfc3f5c4-117e-4465-b032-6f1a37f7b79e
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/rls/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/dfc3f5c4-117e-4465-b032-6f1a37f7b79e
Skapat av och för
Skapat av (Fritext): Lennart Ryler
Skapat av enhet (autokomplettering): Regionservice
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000006220
Skapat av Projekt/Uppdrag/Grupp: Ledningshandboken
Ansvariga
Funktionsansvar: Områdeschef Ekonomi och Löneservice
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2017-04-02 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2020-04-29 23:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-04-03 10:36:00
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Regionservice
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000006220
Publik åtkomsträtt: Intranät
Publicerat av: Katarina Rosvall (katro) VGR/Org/Regionservice/Regionservice ledningskansli/Kanslienhet
Publicerat av ID: katro
Publiceringsdatum: 2018-03-02 10:33:46
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/dfc3f5c4-117e-4465-b032-6f1a37f7b79e?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/dfc3f5c4-117e-4465-b032-6f1a37f7b79e?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Processnamn: Tjänstebeskrivningar
Dokumentserie: Tjänster och leveranser
Referensnummer i dokumentserie: Styrdokument
Nyckelord
Författarens nyckelord: Administrativa stödfunktionstjänster
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: docx
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 3ca03cc6b712558eda003dd1258a47be
Kontrollsumma dokument, original: b84dbf70d5c3f9114137b291ee66ce38
Källsystem: Alfresco