Styrelsen för Alingsås lasarett 2017-06-15 Protokoll