Mall och checklista genomlysning av avvikelse 2019-03-22