Handlingsplan för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället 2020-2022