Regiongemensam hälso- och sjukvård detaljbudget 2019 Bilaga