Metadata för Riktlinje för ersättningar vid samråd

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Riktlinje för ersättningar vid samråd
Filnamn, utgivet/publicerat: Riktlinje för ersättningar vid samråd.pdf
Filnamn, original: Riktlinje för ersättningar vid samråd.pdf
Beskrivning: Riktlinjerna omfattar ersättningar för samrådsformer som inte kan omfattas av arvodesbestämmelserna. Exempelvis gäller det personer som deltar i samråd men som inte är förtroendevalda.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Styrande dokument
Dokumentstruktur VGR ID: 2
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 1
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2018-03-22 13:49:00
Dokumentid källa: 35806
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=35806
Skapat av och för
Skapat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: katur1
Skapat av enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen, Regionstyrelsen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001, SE2321000131-E000000000111, SE2321000131-E000000001783
Ansvariga
Funktionsansvar: Koncernavdelning ärendesamordning och kansli
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2018-03-01 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2022-03-01 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2018-03-22 13:49:05
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionstyrelsen
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2018-03-22 13:50:06
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/35806?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/35806?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: föreningar - bidrag och medlemskap
Nyckelord
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 637b2fe62c94093a76a1f406684d9bfa
Kontrollsumma dokument, original: 686f4cdd1a55e1a2755f9e1a432439e6
Källsystem: Barium