2017-09-07 Minnesanteckningar Lokala Västbusgruppen Askim-Frölunda-Högsbo