Akuta sjukdomsfall på allmänna ytor inom sjukhusområdet – larmrutiner vid SÄS